Utformat för att passa Nationalencyklopedin. Tillverkat i björk, masurbjörk, jakaranda, rosenträ mm. Två utdragslådor och ett lönnfack.

Idéskisser

Ritningsdetalj.

Spockhyvling kantprofil.

Närbild

Inpassning lönnfack.

NE väger 50 kg, vilket ställer stora krav på hyllplanens konstruktion.

Hyllplan bokskåp

För att minimera svikten används björk i blindträ o spärrfanér.