27 mars

Misslyckad privatisering

Flera moderater föreslår att utbyggnadstakten av fängelseplatser skulle kunna öka genom att privata aktörer, i likhet med vård och skola tillåts driva verksamheten. Och analogin är slående, för de som tycker att privatiseringen av vård och skola blivit lyckad. Ingår det då i borgerliga värderingar att hela statsapparaten ska vara hybridiserad så att enskilda riskfritt […]

10 mars

”När huset byter ägare kastas köket ut, oavsett skick”

Katrineholms Kuriren HÖGSJÖ 9 MARS 2021 Dagens Nyheter 2021-12-07 ”Bäst i test” är en god idé. Men man får dock inte veta det viktigaste, om varan går att reparera och hur bra den håller. Emedan den dåliga produkten kastas för att den gått sönder kastas den hållbara för att den är omodern, skriver Rickard Nordström. […]

15 oktober

Näringslivet ska inte driva fängelser och skolor

Det går att vårda, värna och stötta näringslivet och samtidigt vilja ha en stark stat på de områden som definierar ett modernt samhälle. Det råder än så länge enighet om att rättssamhället och försvaret ska upprätthållas av nattväktarstaten. Sedan finns det en del med övertro på näringslivet som tycker att resten gott kan läggas ut […]

8 oktober

Ideologin som löpt amok

Det tog tid för mej att komma till insikt om att den Bildtregering som jag varit med om att rösta fram, hade skapat ett monster som kallades friskolereformen med new public management som arbetstes. När Jan Björklund i alla debatter framhöll hur bra det fria skolvalet blivit, jämfört med när han som skolborgarråd i Stockholm […]

30 oktober

Grundskolan, en outsourcad statsangelägenhet

Under perioden 1962-72 ersattes folkskolan + realskolan av grundskolan. Det innebar i sin första version, som hette lgr62, bara att den obligatoriska skolan utökades med ett år. Låg och mellanstadiet var som tidigare och högstadiet hade kvar sina olika val fast nu för alla elever. Den stora förändringen kom med lgr69 och de sammanhållna klasserna, […]

23 augusti

Klimatsmart, att laga

De som kastar något utan att först gjort allt för att reparera och vid inköp inte i första hand tittar på livslängden, utan på mode och lågt pris, drabbas hårt av klimatångest. Pressklipp från förr Veckans Affärer 1993 Tidningen Företagarna 1991 Småföretagartidningen 1988 Sköna Hem 1993 Skånska Dagbladet 1988 NT 1989 Möbler & Miljö 1989 […]

17 juli

Föräldrarollen?

Visst behövs en hel by, men framför allt föräldraansvar. För att komma tillrätta med gängkriminalitet och annan ungdomsbrottslighet kräver många, fler poliser, att skola och socialtjänst agerar mer och kraftfullare, helt enkelt ökade samhällsinsatser. Är det då så att barn föds i ett gäng med en pistol i handen? Har de inte haft ett liv […]

11 juni

Kompetensslöseri: Fel uppdrag

Högskoleutbildade har fel arbetsuppgifter. Stora yrkesgrupper måste göras mer attraktiva. Genom att skapa en servicetjänst till poliser, lärare och sjuksköterskor uppgraderas yrkena och blir mer attraktiva. Yrkespersonen kan då lägga allt fokus på det man skolats till. Det har talats mycket, ofta o länge om brist på poliser, lärare och sjuksköterskor. Kan det vara tid […]

8 januari

Biografi: Skolresan

Inifrån skolan under 58 år. En pedagogs yrkesrapport med slutsats. Få verksamheter är så debatterade som den svenska skolan. Oftast handlar det om ett utsnitt av en begränsad del från en begränsad tid. I de fall man granskat hela skolan över en längre tidperiod blir det oftast baserat på intervjuer och statistik där bara fragment […]