30 oktober

Föräldrarollen?

Visst behövs en hel by, men framför allt föräldraansvar. För att komma tillrätta med gängkriminalitet och annan ungdomsbrottslighet kräver många, fler poliser, att skola och socialtjänst agerar mer och kraftfullare, helt enkelt ökade samhällsinsatser. Är det då så att barn föds i ett gäng med en pistol i handen? Har de inte haft ett liv […]

17 juli

Debatt: Rätt elev i rätt klass

Friskolornas livsluft är det odifferentierade högstadiet som i år fyller 50. Nuvarande högstadiesystemet är en rest från 1960-talets forskarstyrda flumpedagogik som måste bort. Vi är en väldigt liten lärargrupp som haft möjlighet att följa elever från åk3 till 9 och därmed fått en helhetsbild över skolans olika stadier och barnens utveckling under sju av nio […]

11 juni

Kompetensslöseri: Fel uppdrag

Högskoleutbildade har fel arbetsuppgifter. Stora yrkesgrupper måste göras mer attraktiva. Genom att skapa en servicetjänst till poliser, lärare och sjuksköterskor uppgraderas yrkena och blir mer attraktiva. Yrkespersonen kan då lägga allt fokus på det man skolats till. Det har talats mycket, ofta o länge om brist på poliser, lärare och sjuksköterskor. Kan det vara tid […]