17 juli

Debatt: Rätt elev i rätt klass

Friskolornas livsluft är det odifferentierade högstadiet som i år fyller 50. Nuvarande högstadiesystemet är en rest från 1960-talets forskarstyrda flumpedagogik som måste bort. Vi är en väldigt liten lärargrupp som haft möjlighet att följa elever från åk3 till 9 och därmed fått en helhetsbild över skolans olika stadier och barnens utveckling under sju av nio […]

11 juni

Kompetensslöseri: Fel uppdrag

Högskoleutbildade har fel arbetsuppgifter. Stora yrkesgrupper måste göras mer attraktiva. Genom att skapa en servicetjänst till poliser, lärare och sjuksköterskor uppgraderas yrkena och blir mer attraktiva. Yrkespersonen kan då lägga allt fokus på det man skolats till. Det har talats mycket, ofta o länge om brist på poliser, lärare och sjuksköterskor. Kan det vara tid […]

8 januari

Biografi: Skolresan

Inifrån skolan under 58 år. En pedagogs yrkesrapport med slutsats. Få verksamheter är så debatterade som den svenska skolan. Oftast handlar det om ett utsnitt av en begränsad del från en begränsad tid. I de fall man granskat hela skolan över en längre tidperiod blir det oftast baserat på intervjuer och statistik där bara fragment […]