30 oktober

Föräldrarollen?

Visst behövs en hel by, men framför allt föräldraansvar. För att komma tillrätta med gängkriminalitet och annan ungdomsbrottslighet kräver många, fler poliser, att skola och socialtjänst agerar mer och kraftfullare, helt enkelt ökade samhällsinsatser. Är det då så att barn föds i ett gäng med en pistol i handen? Har de inte haft ett liv […]

23 augusti

Klimatsmart, att laga

De som kastar något utan att först gjort allt för att reparera och vid inköp inte i första hand tittar på livslängden, utan på mode och lågt pris, drabbas hårt av klimatångest. Pressklipp från förr Veckans Affärer 1993   Tidningen Företagarna 1991   Småföretagartidningen 1988   Sköna Hem 1993   Skånska Dagbladet 1988   NT […]

17 juli

Debatt: Rätt elev i rätt klass

Friskolornas livsluft är det odifferentierade högstadiet som i år fyller 50. Nuvarande högstadiesystemet är en rest från 1960-talets forskarstyrda flumpedagogik som måste bort. Vi är en väldigt liten lärargrupp som haft möjlighet att följa elever från åk3 till 9 och därmed fått en helhetsbild över skolans olika stadier och barnens utveckling under sju av nio […]

11 juni

Kompetensslöseri: Fel uppdrag

Högskoleutbildade har fel arbetsuppgifter. Stora yrkesgrupper måste göras mer attraktiva. Genom att skapa en servicetjänst till poliser, lärare och sjuksköterskor uppgraderas yrkena och blir mer attraktiva. Yrkespersonen kan då lägga allt fokus på det man skolats till. Det har talats mycket, ofta o länge om brist på poliser, lärare och sjuksköterskor. Kan det vara tid […]

8 januari

Biografi: Skolresan

Inifrån skolan under 58 år. En pedagogs yrkesrapport med slutsats. Få verksamheter är så debatterade som den svenska skolan. Oftast handlar det om ett utsnitt av en begränsad del från en begränsad tid. I de fall man granskat hela skolan över en längre tidperiod blir det oftast baserat på intervjuer och statistik där bara fragment […]