Kompetensslöseri: Fel uppdrag

Posted by on jun 11, 2019 in Debattartikel, Skolan | No Comments

Högskoleutbildade har fel arbetsuppgifter. Stora yrkesgrupper måste göras mer attraktiva.

Genom att skapa en servicetjänst till poliser, lärare och sjuksköterskor uppgraderas yrkena och blir mer attraktiva. Yrkespersonen kan då lägga allt fokus på det man skolats till.

Det har talats mycket, ofta o länge om brist på poliser, lärare och sjuksköterskor. Kan det vara tid att gå från ord till handling nu?

Behövs högskoleutbildning för att arbeta med pass, trafikövervakning, transporter, hittegods, rastvakt, matvakt, närvarorapportering, städning, bäddning etc? Naturligtvis inte, det är kompetensslöseri. Det finns massor av uppgifter som med fördel kan utföras av assistenter, enskilt eller i en grupp där någon är högskoleutbildad. Eftersom en assistent har kortare utbildning och lägre lön, kommer resultatet relativt fort att märkas.

Man kan fråga sig varför en sådan här åtgärd inte kommit till stånd, annat än i undantagsfall. Möjligen kan frågan skickas till fackföreningarna som vanligen framställer sig själva som solidariska med stort samhällsansvar, men som ofta avvisar förändringar. Något måste stå i vägen, frågan är vad.

Rickard Nordström

 

Insänt:   Det enfaldiga bytänkandets utbredning.

https://www.nt.se/asikter/insandare/det-enfaldiga-bytankandets-utbredning-om5048057.aspx

https://www.sydsvenskan.se/2018-03-23/atlantpakten-ar-som-ett-forsakringsbolag

 

Leave a Reply