Silverschatull i europeisk valnöt och björk – masurbjörk.