Sängbordet HÖGSJÖ med den svävande skivan, är tillverkat i al med en skiva i flambjörk och masurbjörk. Färgen är mörkvit (myntat av Bengt Grive).

Alplankor

Masurbjörkplanka

Flambjörk och masurbjörk

Limfogning

Mall till ben

Bandsågning ben

Formputsning

Hyllan underifrån

Hoplimning

Inpassning lådbotten

Inpassning lådsidor

Sinksågning öppen

Sinksågning halvförtäckt

Hörnskärning sågspår

Utskärning sinkor

Utskärning öppen sinka

Färdigsinkat

Passningskontroll

Närbild skiva

Handtag