Salut för Mäster Haupt. Möbelsnickare Rickard Nordström i Högsjö kopierade en Hauptbyrå – och gjorde gustaviansk möbelkonst till modern bruksvara.”